Quins formats suportem?

La traducció de documents és un procés vital a qualsevol empresa d'àmbit multinacional. La relació amb els clients en el seu idioma natiu millora la fidelització i augmenta la satisfacció i l'experiència de l'usuari. Una gestió correcta de les traduccions permet estalviar costos i redueix els temps d'acció, obrint les portes a millorar la imatge i presència de les empreses en l'àmbit internacional. Actualment, la nostra plataforma de traducció permet l'enviament de documents en qualsevol format de Microsoft Office, Open Office i Libre Office!

Llenguatge de marques

En algunes ocasions és necessari traduir documents que han estat redactats per a la seva publicació en una pàgina web. Amb AT Translation Services podeu enviar a traduir documents .xml i .html. El nostre sistema de traducció és capaç de distingir entre marques, codi i text visible. D'aquesta manera, agilitzem el procés de traducció per a web, sense que sigui necessari extreure'n el text i després reinserir-lo.