ATLSBLOG

Copywriting: la clau per a l'èxit del màrqueting per correu electrònic 

Redacció publicitària per a màrqueting per correu electrònic

El copywriting té un paper fonamental en l'èxit del màrqueting per correu electrònic. En un món digital saturat d'informació, captar l'atenció dels destinataris i aconseguir que obrin i llegeixin un correu electrònic i hi actuïn en resposta ha esdevingut tot un repte. És aquí on entra en joc el poder persuasiu del copywriting. Mitjançant l'ús de paraules estratègiques, un to adequat i una estructura convincent, el copywriting té la capacitat de crear missatges impactants i efectius que generin resultats tangibles. En aquest article, explorarem com el copywriting es converteix en la clau per desbloquejar el potencial del màrqueting per correu electrònic i aconseguir una connexió duradora amb el nostre públic objectiu. 

Descobreix com pots aplicar les tècniques del copywriting a les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic

 1. Què és el màrqueting per correu electrònic?
 2. Què és el copywriting?
 3. Per què és important aplicar tècniques de copywriting per al màrqueting per correu electrònic?
 4. Com pots utilitzar el copywriting en les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic
 5. Geolocalitza les campanyes de màrqueting per correu electrònic amb copywriting
 6. Crea correus electrònics irresistibles amb l'e-mail copywriting: t'ho expliquem pas a pas
 7. Veure'n més +

Què és el màrqueting per correu electrònic? 

El màrqueting per correu electrònic és una estratègia de màrqueting digital que es basa en l'enviament de correus electrònics a una llista de subscriptors amb l'objectiu d'establir una comunicació directa i efectiva.. A través d'aquesta tàctica, les empreses poden arribar de manera personalitzada a la seva audiència i facilitar informació rellevant, promocions, actualitzacions i qualsevol altre contingut d'interès. Aquesta forma de màrqueting permet construir i mantenir relacions sòlides amb els clients, així com generar confiança i fidelitat cap a la marca. A més, el màrqueting per correu electrònic ofereix l'oportunitat de segmentar la llista de subscriptors sobre la base de característiques demogràfiques, comportaments de compra o altres criteris, fet que permet una personalització superior i una millor resposta dels destinataris. En resum, el màrqueting per correu electrònic és una estratègia versàtil i eficaç que aprofita el poder del correu electrònic per arribar a l'audiència adequada en el moment oportú i aconseguir resultats positius en termes de vendes, engagement i creixement empresarial. 

Què és el copywriting

El copywriting és una estratègica que consisteix a redactar textos persuasius amb l'objectiu d'influir en les emocions i accions dels lectors.s. En el context empresarial, el copywriting s'utilitza per crear contingut convincent que motivi els clients potencials a fer una acció desitjada, com ara comprar un producte, subscriure's a un servei o interactuar amb una marca. Els beneficis del copywriting són nombrosos i significatius per a les empreses. En primer lloc, un bon copywriting pot generar més engagement, captant l'atenció de l'audiència i mantenint-la interessada en el missatge. A més, el copywriting efectiu pot establir una connexió emocional amb els clients, fet que contribueix a la confiança i la lleialtat cap a la marca. Així mateix, el copywriting pot diferenciar una empresa de la competència, transmetent la seva proposta de valor de manera convincent. Finalment, el copywriting per a web ben executat té el potencial d'impulsar les vendes i el creixement empresarial en persuadir els clients a comprar. En resum, el copywriting és una eina poderosa per comunicar el missatge d'una empresa de manera efectiva, establir connexions emocionals i aconseguir els resultats desitjats en l'àmbit comercial. 

Per què és important aplicar tècniques de copywriting per al màrqueting per correu electrònic? 

Aplicar tècniques de copywriting en el màrqueting per correu electrònic és de vital importància per diverses raons. En primer lloc, el màrqueting per correu electrònic és una estratègia en què es competeix per l'atenció del destinatari en una safata d'entrada plena a vessar de correus electrònics. El copywriting efectiu permet destacar entre la multitud i captar l'atenció del lector des del primer moment utilitzant formats d'assumpte atractius i persuasius que incitin a obrir el correu electrònic. A més, el copywriting ben elaborat és capaç de mantenir l'interès del lector durant el contingut, utilitzant un llenguatge persuasiu i convincent per transmetre el missatge de manera clara i efectiva. 

Un altre motiu és que el copywriting personalitzat pot generar una connexió emocional amb els receptors. En utilitzar un to i estil d'escriptura adequats, el copywriting pot fer que els destinataris se sentin identificats i valorats, cosa que enforteix la relació amb la marca i augmenta la possibilitat que facin l'acció desitjada. 

A més, el copywriting optimitzat pot millorar substancialment les taxes de conversió. En utilitzar tècniques persuasives, com ara l'ús de crides a l'acció clares i convincents, el copywriting pot motivar els subscriptors a fer una compra, a registrar-se en un esdeveniment, a baixar un recurs o a dur a terme una altra acció rellevant per als objectius de la campanya. 

En resum, aplicar tècniques de copywriting en el màrqueting per correu electrònic és essencial per destacar a la safata d'entrada, generar una connexió emocional amb els subscriptors i millorar les taxes de conversió. És una eina poderosa que ajuda a aprofitar al màxim el potencial d'aquesta estratègia de màrqueting i obtenir resultats d'èxit. 

Beneficis del copywriting en el màrqueting per correu electrònic

El màrqueting per correu electrònic amb copywriting ofereix molts beneficis que poden ajudar a impulsar l'èxit en les teves campanyes de màrqueting . Vegem-ne alguns: 

 • Augment de la taxa d'obertura: un bon copywriting pot crear textos a l'assumpte que siguin atractius i persuasius, que despertin la curiositat i motivin els destinataris a obrir el correu electrònic. Això és fonamental, ja que, si els correus electrònics no s'obren, la resta del contingut no tindrà impacte. 
 • Millora del nombre de clics: el copywriting pot persuadir els destinataris a fer clic als enllaços inclosos al correu electrònic. Mitjançant l'ús d'un llenguatge persuasiu i crides a l'acció clares, pot incentivar els receptors a visitar el lloc web de l'empresa, a explorar productes o serveis i a participar en promocions o esdeveniments. 
 • Engagement: un copywriting ben elaborat pot generar interès i captar l'atenció dels subscriptors. Mitjançant la inclusió de contingut valuós i personalitzat, el copywriting pot fomentar la interacció amb la marca, com la resposta a enquestes, la participació en concursos o la descàrrega de contingut exclusiu. Això ajuda a enfortir la relació amb els subscriptors i a construir una comunitat compromesa. 
 • Augment de les conversions: el copywriting pot influir en les decisions de compra del nostre públic objectiu. En utilitzar un llenguatge convincent, destacar els beneficis dels productes o serveis i proporcionar testimonis o ressenyes positives, el copywriting pot generar confiança i motivar els subscriptors a fer una compra. 
 • Personalització i segmentació: el copywriting permet adaptar el contingut dels correus electrònics segons les preferències i les característiques dels subscriptors. Mitjançant l'ús de tècniques de copywriting, es poden crear missatges personalitzats per a cada segment de l'audiència, cosa que augmenta l'efectivitat de les campanyes de màrqueting per correu electrònic. 

En resum, el copywriting al màrqueting per correu electrònic té el potencial d'augmentar l'obertura de correus electrònics, millorar la taxa de clics, generar engagement, impulsar les conversions i permetre la personalització del contingut. És una eina essencial per assolir l'èxit en les campanyes de màrqueting per correu electrònic i aconseguir resultats efectius en termes de participació, vendes i creixement empresarial. 

Com pots utilitzar el copywriting en les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic 

Et donem alguns consells que pensem que poden ajudar-te amb el copywriting de les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic: 

 • Coneix la teva audiència: abans de començar a redactar, entén bé a qui et dirigeixes. Investiga el teu públic objectiu i descobreix els seus desitjos, necessitats i punts de dolor. Això t'ajudarà a personalitzar els teus missatges i a crear una connexió més profunda. 
 • Crea assumptes de correu irresistibles: sense cap mena de dubte, la línia d'assumpte és el ganxo que captarà l'atenció del teu públic objectiu. Utilitza paraules amb ganxo, crea intriga o planteja una pregunta que generi curiositat. Sigues clar, concís i directe per despertar l'interès immediatament. 
 • Escriu amb autenticitat: els correus electrònics han de sonar autèntics i genuïns. Evita un to massa comercial o agressiu. En comptes d'això, utilitza un llenguatge natural que faci sentir els teus lectors que estan tenint una conversa personal amb tu. 
 • Destaca els beneficis: en comptes de centrar-te en les característiques del teu producte o servei, ressalta els beneficis que ofereix als teus possibles clients. Com els ajudarà, com resoldrà els seus problemes o com millorarà les seves vides? Fes que se sentin emocionalment involucrats i desitjosos d'obtenir el que ofereixes. 
 • Utilitza crides a l'acció clares: inclou crides a l'acció (CTA) persuasives i fàcils d'entendre als correus electrònics. Utilitza verbs d'acció i crea un sentit d'urgència perquè els teus subscriptors se sentin motivats a prendre mesures immediates. 
 • Personalitza els missatges: utilitza la informació que tens sobre els teus subscriptors per personalitzar els correus electrònics. Inclou-ne els noms a la salutació i planteja't enviar contingut basat en els seus interessos o comportaments. 
 • Cuida l'estructura i la llegibilitat: organitza els correus electrònics en seccions o paràgrafs curts i utilitza llistes per ressaltar informació important. Fes servir un llenguatge clar i evita l'ús d'argot o tecnicismes que puguin confondre els lectors. 
 • Prova i optimitza: no et quedis estancat en una única versió del teu copy. Fes proves A/B per provar diferents enfocaments i determinar quins missatges generen millors resultats. Analitza les dades i optimitza els correus electrònics en funció dels resultats obtinguts. 

Geolocalitza les campanyes de màrqueting per correu electrònic amb copywriting  

En viure en un món cada vegada més global, l'abast de les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic pot ampliar-se encara més si aprofites el potencial del copywriting multilingüe i la geolocalització. Vegem com pots implementar aquestes estratègies a les teves campanyes: 

 • Personalització precisa: en utilitzar la geolocalització, pots adaptar els teus missatges i les teves ofertes segons la ubicació geogràfica del teu objectiu. Això et permet crear contingut molt personalitzat, fet que augmentarà la connexió emocional i la probabilitat de conversió. 
 • Rellevància local: en conèixer la ubicació dels teus subscriptors, pots proporcionar informació i promocions específiques de la seva àrea local. Això genera un sentit de proximitat i familiaritat, la qual cosa pot augmentar la confiança i l'interès en els teus productes o serveis. 
 • Segmentació efectiva: la geolocalització et permet segmentar la teva llista de subscriptors en funció de la seva ubicació geogràfica. Això et dona l'oportunitat d'enviar missatges específics a audiències segmentades, la qual cosa millora la precisió i l'efectivitat de les teves campanyes. 
 • Adaptació cultural: cada regió o país té la seva pròpia cultura, idioma i costums. En geolocalitzar les campanyes, pots adaptar el teu copywriting per reflectir adequadament la cultura local. Això ajuda a evitar malentesos culturals i mostra més respecte envers la teva audiència. 
 • Esdeveniments i promocions locals: si tens esdeveniments o promocions especials en una ubicació específica, la geolocalització et permet comunicar-te directament amb la teva audiència en aquesta àrea i oferir-li informació d'interès. Això ajuda a impulsar el compromís local. 
 • Millor experiència d'usuari: en proporcionar contingut rellevant i adaptat a l'àrea local, estàs millorant substancialment l'experiència d'usuari dels teus subscriptors. Això crea una sensació de personalització i atenció, fet que enfortirà la lleialtat envers la teva marca. 
 • Optimització del rendiment: en geolocalitzar les teves campanyes, pots rastrejar i analitzar el rendiment dels teus correus electrònics en diferents regions geogràfiques. Això t'ofereix dades valuoses per entendre com els teus missatges i ofertes ressonen en diferents mercats, i et permet ajustar la teva estratègia en conseqüència.

Crea correus electrònics irresistibles amb l'email copywriting: t'ho expliquem pas a pas  

A continuació, et detallem com pots redactar correus electrònics que no vagin directes a la paperera, sinó que impactin la teva audiència. Pren nota, perquè això t'interessa!  

1. Tècniques de persuasió del copywriting per al màrqueting per correu electrònic 

A continuació, et presentem algunes tècniques de persuasió molt útils que pots aplicar en les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic: 

 • Utilitza paraules amb ganxo: «exclusiu», «limitat», «irresistible», «oportunitat única». Amb aquestes paraules, despertaràs l'interès de les persones que rebin el correu i les impulsaràs a obrir i llegir els correus electrònics amb curiositat.  
 • Dona un sentit d'urgència al missatge: fes que el client senti que, si no fa una acció determinada, es perdrà l'oferta o la promoció. Utilitza frases com «només per temps limitat», «últimes unitats disponibles» o «oferta vàlida només avui». Aquesta tècnica de copywriting motiva els lectors a dur a terme una acció immediata per no perdre l'oportunitat.  
 • Utilitza testimonis: els casos d'èxit i les ressenyes ajuden a generar confiança i credibilitat sobre els teus missatges. Mostrar als subscriptors que altres persones han tingut experiències positives amb els teus productes o serveis els dona seguretat i augmenta la seva disposició a fer una compra o acció determinada.  
 • Recorre als sentiments: el copywriting emocional és el que més arriba a les persones i té un impacte profund en la presa de decisions. Emfatitza com les teves solucions poden resoldre els seus problemes, satisfer les seves necessitats o millorar la seva vida. Gràcies al copywriting, podràs transmetre aquest valor de manera natural.  
 • Utilitza crides a l'acció (CTA): això dona l'impuls final perquè el teu públic objectiu faci l'acció que desitges. Utilitza verbs com a «compra ara», «descarrega gratis» o «registra't». Aquestes crides a l'acció han de ser visibles i destacades. 
 • Personalitza els missatges: tenint en compte tota la informació que tens d'un usuari quan se subscriu a les teves campanyes de correu electrònic, fes que els missatges siguin més personals. Adreça-t'hi pel nom i adapta el contingut d'acord amb les seves preferències i comportaments anteriors en la teva botiga en línia, per exemple. Això mostra que coneixes la teva audiència, amb la qual cosa augmentaràs l'efectivitat del copywriting

2. Tria el vocabulari adequat per als teus correus electrònics  

Triar el vocabulari de manera curosa per a les campanyes de màrqueting per correu electrònic és crucial per aconseguir una comunicació efectiva amb els destinataris. Aquí tens alguns consells per seleccionar el vocabulari més adequat: 

 • Coneix la teva audiència: ho hem repetit en nombroses ocasions al llarg d'aquest article (esperem no ser massa pesats), però és que és fonamental comprendre a qui t'estàs dirigint. Investiga i analitza el teu públic objectiu per identificar-ne els interessos, el nivell educatiu i el to de comunicació favorit. Utilitza un llenguatge que sigui rellevant i familiar per a ells. 
 • Sigues clar i concís: tria paraules i frases que siguin directes i fàcils d'entendre. Evita utilitzar termes complicats o argot tècnic que pugui confondre els destinataris. Mantén els missatges simples i enfocats en els beneficis per al lector. 
 • Utilitza un to apropiat: considera el to de veu que vols transmetre en les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic. Pot variar segons la marca i el tipus de relació que vols establir amb els destinataris. Pots optar per un to amigable, professional o persuasiu, depenent dels teus objectius i l'estil de la teva empresa. 
 • Utilitza un llenguatge persuasiu: fes servir paraules i frases que generin interès, emoció i acció en els teus lectors. Incorpora termes positius i orientats cap als beneficis que ofereixen els teus productes o serveis. També pots utilitzar paraules que despertin el desig i la urgència en els teus destinataris. 
 • Evita l'excés de promoció: encara que l'objectiu del màrqueting per correu electrònic és promocionar els teus productes o serveis, evita l'ús excessiu de termes promocionals o de vendes. En comptes d'això, enfoca't a proporcionar informació valuosa i a resoldre els problemes o les necessitats dels teus destinataris. 
 • Personalitza quan sigui possible: utilitza el nom del destinatari en la salutació o en alguns punts clau del correu electrònic. Això crea una sensació de personalització i proximitat, la qual cosa pot augmentar l'efectivitat del missatge. 

3. Organitza el contingut de manera efectiva en els correus electrònics

Organitzar el contingut de manera efectiva en un missatge de màrqueting per correu electrònic és clau per captar i mantenir l'atenció del lector i aconseguir un impacte positiu. Aquí tens algunes estratègies per organitzar el contingut de manera efectiva: 

 • Assumpte «sexi»: ja ho hem vist en diferents ocasions al llarg d'aquest article, l'assumpte del correu és la primera oportunitat per captar l'atenció del lector. Utilitza un assumpte clar, concís i rellevant que generi curiositat, desperti interès o presenti un benefici clar. Evita assumptes llargs o confusos que puguin fer que el correu s'ignori o vagi a parar a la temuda paperera.  
 • Introducció impactant: la primera part del correu ha de ser atractiva i persuasiva. Comença amb una frase o un paràgraf que capti l'atenció del lector i el motivi a seguir llegint. Pots utilitzar una pregunta, una estadística impactant o una declaració intrigant per generar interès des del principi. 
 • Estructura clara: organitza el contingut del correu en seccions o paràgrafs clarament definits. Utilitza subtítols i paràgrafs curts per facilitar-ne la lectura i la comprensió.  
 • Destaca els beneficis: enfoca't en els beneficis que els teus productes o serveis ofereixen al lector. Ressalta com la teva oferta pot resoldre un problema o satisfer una necessitat específica.  
 • Ús d'imatges i elements visuals: les imatges poden ser molt efectives per captar l'atenció i transmetre el missatge de manera visual. Utilitza imatges de bona qualitat coherents amb el teu contingut. A més, assegura't d'optimitzar les imatges perquè es carreguin ràpidament i no alenteixin l'obertura del correu. 

4. Augmenta els clics amb el copywriting per al màrqueting per correu electrònic  

Et deus preguntar: realment el copywriting és tan màgic com sembla? Ho és. La diferència entre utilitzar-lo o no és abismal. 

La clau per augmentar els clics en les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic rau en la capacitat de captar i mantenir l'atenció del lector durant tot el correu. Per aconseguir-ho, és important enfocar-se en la personalització, la rellevància i la persuasió. Utilitza un llenguatge convincent i atractiu que ressalti els beneficis específics que la teva oferta proporciona. Crea un sentit d'urgència en comunicar ofertes que durin només un temps limitat. A més, inclou testimonis que constatin la qualitat i l'eficàcia del teu producte o servei. Experimenta amb diferents enfocaments, fes proves A/B i analitza els resultats per optimitzar les teves estratègies de copywriting i aconseguir més impacte en els destinataris, generant així un augment en els clics i en la participació amb els teus correus electrònics. Recorda que la varietat en el contingut i la implementació de tècniques específiques ajudaran a evitar la repetició i mantindran l'interès del lector durant tot el correu electrònic.

5. Storytelling al màrqueting per correu electrònic: explica històries impactants per connectar amb la teva audiència  

L'storytelling en el màrqueting per correu electrònic és una eina poderosa per connectar amb la teva audiència. En explicar històries interessants, pots captivar i emocionar els teus destinataris i generar més compromís i fidelitat envers la teva marca. Aprofita el poder de la narrativa per transmetre experiències autèntiques, ressaltar els valors de la teva empresa i crear una connexió emocional amb els teus subscriptors. A través de personatges, situacions i desafiaments, podràs involucrar el teu públic objectiu, despertar la seva curiositat i mantenir la seva atenció durant tot el correu electrònic. L'storytelling et permet no només comunicar informació, sinó també associacions positives amb la teva marca.  

6. Optimització del copy del màrqueting per correu electrònic: com escriure correus electrònics que impulsin les vendes  

L'optimització del copy en la teva estratègia de màrqueting per correu electrònic és clau per impulsar les vendes i aconseguir resultats excel·lents.. Escriure correus electrònics efectius requereix tècniques específiques que cridin l'atenció dels destinataris i els motivin a fer una acció. Amb una estratègia de copy optimitzada, podràs escriure correus electrònics persuasius que impulsin les vendes i generin un impacte significatiu en els teus resultats. No dubtis a implementar aquestes tècniques i veuràs com els correus electrònics es converteixen en una eina poderosa per augmentar les teves vendes! 

7. Mètriques i anàlisi: com pots mesurar l'èxit de les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic amb copywriting 

El mesurament de l'èxit de les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic amb copywriting és fonamental per avaluar-ne el rendiment i fer millores contínues. Aquí et deixem algunes mètriques clau que pots utilitzar: 

Taxa d'obertura
Aquesta mètrica indica el percentatge de destinataris que obren el teu correu electrònic. Una taxa d'obertura alta demostra que l'assumpte i la línia de previsualització han estat efectius per captar l'atenció dels destinataris. 

Taxa de clics
Mostra el percentatge de destinataris que han fet clic als enllaços del teu correu electrònic. Una taxa de clics elevada indica que el teu contingut i les CTA han estat persuasius i han generat interès. 

Taxa de conversió
Mesura el percentatge de destinataris que han fet l'acció desitjada, com ara dur a terme una compra o completar un formulari. És una mesura que es pot atribuir directament al copywriting!  

Taxa de rebot
Mostra el percentatge de correus electrònics que no s'han pogut lliurar als destinataris. Els rebots poden ser «tous» (temporals) o «durs» (permanents). Un percentatge de rebots alt pot indicar problemes amb la qualitat de la teva llista de correu. 

Cancel·lacions de subscripció
Aquesta mètrica ens facilita el nombre de destinataris que han optat per cancel·lar la subscripció després de rebre el teu correu electrònic. Si notes un augment significatiu en les cancel·lacions, pot ser un indici que el teu contingut no és rellevant o no compleix les expectatives dels teus subscriptors. 

A més d'aquests KPI, és important analitzar les dades demogràfiques i de comportament dels teus destinataris, com ara la ubicació geogràfica, l'activitat en el lloc web i la interacció en xarxes socials. Aquestes dades t'ajudaran a comprendre millor a la teva audiència i a ajustar la teva estratègia de copywriting en conseqüència. 

Eines i recursos per al màrqueting per correu electrònic 

Una plataforma de màrqueting per correu electrònic és un software que et permet crear i gestionar les campanyes. Aquestes eines solen ser SaaS basades en el núvol. Una bona plataforma et facilitarà l'enviament de qualsevol informació per correu electrònic, des de newsletters fins a contingut promocional o de recuperació de carretons abandonats. 

A continuació, t'indiquem les plataformes que, segons el nostre punt de vista, són les millors eines de màrqueting per correu electrònic:    

 • MailChimp: és una plataforma molt coneguda que ofereix una àmplia gamma de plantilles predissenyades per crear correus electrònics efectius. També disposa de funcions d'automatització i segmentació d'audiència.  
 • Sendinblue: aquesta eina proporciona plantilles personalitzables i fàcils d'utilitzar per crear campanyes de màrqueting per correu electrònic. A més, ofereix característiques com automatització de correus electrònics i proves A/B. També ofereix funcions de màrqueting SMS, fet que et permet ampliar l'abast més enllà del màrqueting per correu electrònic. 
 • GetResponse: ofereix una biblioteca de plantilles professionals per dissenyar correus electrònics atractius i optimitzats per a mòbils. També inclou característiques com automatització i segmentació de llistes de correu. 
 • ActiveCampaign: proporciona plantilles de correu electrònic personalitzables i optimitzades per a conversions. A més, ofereix funcions d'automatització avançada i segmentació d'audiència.  
 • Constant Contact: ofereix una àmplia selecció de plantilles de màrqueting per correu electrònic que es poden personalitzar amb facilitat. També inclou característiques com automatització i seguiment de resultats.  

Eines d'automatització per al màrqueting per correu electrònic 

A més de les plataformes que hem vist en el punt anterior, hi ha diverses eines d'automatització per al màrqueting per correu electrònic que t'ajudaran a optimitzar les campanyes i estalviar temps en tasques repetitives. Aquí t'esmentem algunes de les que més ens agraden: 

HubSpot: permet crear correus electrònics personalitzats, segmentar audiències i fer un seguiment exhaustiu de les interaccions dels destinataris. 

ConvertKit: eina molt popular per a creadors de contingut i bloguers. Permet la segmentació de subscriptors, l'automatització de seqüències de correu electrònic i la generació de formularis de registre. 

Drip: enfocada en el comerç electrònic. Permet crear seqüències de correu electrònic basades en el comportament del client, enviar correus electrònics personalitzats i fer un seguiment detallat de les conversions. 

Recursos per millorar les teves habilitats de copywriting  

Millorar les teves habilitats de copywriting és un desafiament que t'has de plantejar si vols redactar els teus propis copies. Per sort, avui dia hi ha una gran varietat de recursos que et poden ajudar a perfeccionar l'art de l'escriptura persuasiva. Aquí et presentem alguns que has d'explorar: 

Llibres sobre copywriting
Hi ha diversos llibres populars que ofereixen consells pràctics i estratègies efectives per millorar les teves habilitats de copywriting. Alguns títols recomanats són The Copywriter’s Handbook de Robert Bly, Hey, Whipple, Squeeze This de Luke Sullivan i Copywriting: l'art d'escriure per persuadir de Joaquín Mouriz.  

Cursos en línia
Hi ha nombrosos cursos que et poden ensenyen com començar o millorar la tècnica del copywriting. Plataformes com Udemy, Coursera i LinkedIn Learning ofereixen una àmplia selecció de cursos impartits per copywriters professionals. 

Blogs i llocs web
Hi ha nombrosos blogs i llocs web especialitzats en copywriting que ofereixen contingut informatiu i consells pràctics per millorar les teves habilitats. Alguns exemples: Copyblogger, Neil Patel, Kopywriting Kourse i Quick Sprout. 

Seminaris web Participar en seminaris web i en línia, impartits per experts en copywriting, t'ofereix l'oportunitat d'aprendre de professionals amb experiència. Aquests esdeveniments solen oferir consells pràctics, exemples reals i oportunitats d'interacció. 

Prova, error, prova, error
La pràctica constant és el millor dels aprenentatges per millorar les teves habilitats com a copywriter. Escriu regularment i cerca oportunitats per rebre feedback de professionals o persones de confiança.  

Recorda que el copywriting està en constant evolució, sempre hi ha alguna cosa nova per aprendre i descobrir.  

Bons exemples de copywriting en el màrqueting per correu electrònic  

Aquests són alguns exemples de campanyes de màrqueting per correu electrònic amb copywriting que han conduït les empreses a l'èxit.

Airbnb

Aquesta plataforma d'allotjament ha aconseguit crear-se un nom al món del turisme, un sector que està molt explotat, però arran del màrqueting per correu electrònic amb copywriting ha aconseguit obrir-se camí. La seva estratègia es basa en l'experiència dels usuaris, ja que han fet un treball de recerca molt exhaustiu per a la personalització dels seus correus electrònics. Els missatges dels seus correus electrònics són clars i directes. Generen expectatives i desperten l'interès dels subscriptors. Utilitzen un llenguatge atractiu i persuasiu per promocionar destins i propietats. Quan t'allotges amb ells, t'envien un correu electrònic per sol·licitar la teva opinió. 

L'exemple que et mostrem és una campanya en què t'ensenyen les cases on podràs portar el teu art. En cas que t'agradi tocar el piano, trobaràs cases que disposen de piano; si t'agrada pintar, allotjaments que disposen de tot el que cal per pintar una obra d'art. Aquesta campanya s'ha enviat a persones a les quals els agrada l'art amb una CTA perquè facin una reserva segons el seu hobby artístic.   

Airbnb màrqueting per correu electrònic

Spotify

Spotify cerca generar intriga i connexió emocional amb els usuaris a través de la música. La plataforma utilitza estratègies de copywriting en les seves campanyes de màrqueting per correu electrònic per comunicar-se amb els seus clients de manera personalitzada. 

En una de les seves campanyes, Spotify va permetre als usuaris posar música que estaven escoltant els usuaris en aquell moment en una llista de reproducció especial. La particularitat d'aquesta campanya és que aquesta llista de reproducció només estaria disponible per escoltar-la un any després. Aquesta estratègia crea una sensació d'intriga i de pertinença, ja que els usuaris se senten part d'alguna cosa única i exclusiva en poder accedir a aquesta llista de reproducció en el futur. 

Spotify màrqueting per correu electrònic

Fidelitza els teus clients gràcies al copywriting 

El copywriting permet que el teu negoci destaqui entre la multitud, establir una connexió emocional amb els teus clients i persuadir-los per fer una acció concreta. Per aconseguir-ho, és fonamental comptar amb serveis professionals de copywriting. El nostre equip de professionals de copywriting té una àmplia experiència en la creació de correus electrònics irresistibles que connectin amb la teva audiència i generin els resultats que esperes. Des de la redacció de textos persuasius fins a la creació de crides a l'acció convincents, ens assegurem que cada campanya de màrqueting per correu electrònic que enviïs sigui una oportunitat per impulsar el teu negoci.  

No esperis més! Posa't en contacte amb nosaltres ara i descobreix com el copywriting pot transformar els teus correus electrònics en poderoses eines de venda. L'èxit és només a un clic de distància. 

Necessites ajuda amb el copywriting per a les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic? No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, t'ajudarem a augmentar el ROI de les teves campanyes de màrqueting per correu electrònic.

Foto de l'avatar

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital - ATLS.
Vegeu-ne el perfil a LinkedIn