ATLSWORLD

Què és la traducció oficial?

Traducció oficial

Per tal d'aclarir els dubtes a tots els qui acudiu a nosaltres sense saber bé com funciona, volem destacar que tant la traducció oficial com la traducció jurada són el mateix. Però què és exactament aquest tipus de traducció? Si no estàs familiaritzat amb el món de la traducció, pot ser un terme difícil de comprendre, sobretot si tenim en compte que també existeix la traducció jurídica (per embolicar encara més la troca, si cal).  

La traducció jurada és un tipus de traducció en què un professional acreditat pel Ministeri d'Afers Exteriors es compromet a garantir la fidelitat i l'exactitud del text traduït. Aquesta traducció ha d'estar subjecta a la seva signatura i el seu segell perquè sigui vàlida. Es diferencia de la resta de traduccions pel fet que és oficialment reconeguda per l'organisme al qual es presenta, com si el traductor fos un notari. En l'actualitat, el paper dels traductors jurats o oficials ha esdevingut un dels més rellevants a causa de l'augment de la internacionalització de les empreses.

En què consisteix la traducció oficial?

La traducció oficial és el procés de traduir, tal com indica el nom, documents oficials d'un idioma a un altre. Principalment, s'utilitza per traduir documents legals, com ara certificats, actes o contractes, entre d'altres.

Els traductors oficials estan certificats pel Govern. És indispensable que tinguin un coneixement profund d'ambdós idiomes i de la terminologia que es fa servir en l'àmbit legal.

La traducció oficial és indispensable perquè els documents legals puguin ser vàlids davant organismes oficials d'altres països. Una traducció feta per un traductor no certificat no tindria validesa legal al país de destí. No es tracta només de traduir paraules, sinó també de respectar la cultura del país destinatari i de comprendre les lleis vigents del país.

En resum, aquesta mena de traducció és un procés complex, detallat i precís que requereix molt de temps i esforç per poder garantir que els documents legals siguin vàlids a tots els països involucrats. El traductor ha de tenir un coneixement profund dels dos idiomes, de les lleis internacionals i estar familiaritzat amb el tema legal en qüestió del document que està traduint. Un cop finalitzada la traducció, se'n fa una revisió exhaustiva per assegurar-se que la informació transmesa sigui correcta.

Quina mena de documents empresarials requereixen traducció oficial?

La varietat de documents empresarials que necessiten traducció oficial varia segons el país o la regió de destí. Tanmateix, hi ha documents que, en general, acostumen a necessitar traducció jurada en tots els països:

 • Contractes comercials
 • Licitacions públiques
 • Poders i escriptures notarials
 • Actes de constitució d'empreses i estatuts socials
 • Informes financers i comptables, com ara balanços i estat de resultats
 • Documents legals, com ara patents o marques comercials, entre d'altres
 • Cartes legals i documents judicials
 • Permisos i llicències comercials
 • Certificacions d'auditoria i qualitat

De vegades, encara que la llei no exigeix una traducció oficial, és recomanable obtenir-ne una per assegurar l'exactitud i claredat en les comunicacions empresarials en el mercat internacional.

traducció jurada

Exigències per ser un traductor jurat

El procés per convertir-se en traductor jurat no és gens fàcil, atès que els traductors s'han de presentar a un examen que duu a terme l'Oficina d'Interpretació de Llengües (OIL), organisme vinculat al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Abans de poder presentar-se a aquest examen, els traductors candidats han de complir tota una sèrie de requisits que demana el BOE:

 • Ser major d'edat legal a Espanya.
 • Tenir nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.
 • Posseir una titulació espanyola o graduat o llicenciatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o semblant.
 • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, també cal tenir una credencial d'homologació o certificat d'equivalència emès pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Aquest examen, que es convoca cada cert temps, consta de tres proves: un test de cribratge, tres exercicis de traducció escrits i un examen oral final. Per superar-lo, els aspirants han de dominar l'idioma, la gramàtica i la terminologia, tenir coneixements sobre traducció i també de caràcter jurídic; tot això amb la profunditat deguda.

La traducció jurada i la traducció jurídica són el mateix?

Moltes vegades, una empresa es troba amb la necessitat de traduir un document legal i, com que considera que és un document molt important, opta per la traducció jurada per assegurar-se que la qualitat d'aquest document és màxima. Però la realitat és que no sempre cal jurar una traducció i el més habitual és que faci falta una traducció jurídica. Tot i que d'entrada pot semblar que aquests són el mateix, hi ha força diferències entre la traducció jurada i la traducció jurídica. Fins ara t'hem explicat què és i en què consisteix la traducció jurada o traducció oficial, però, exactament, què és la traducció jurídica?

La traducció jurídica , també anomenada traducció legal, és un tipus de traducció especialitzada que s'utilitza per a documents de caràcter legal, com ara contractes, convenis o documents relacionats amb la propietat intel·lectual (sempre que siguin documents que no tinguin una validesa legal i que els hagi de signar un traductor jurat).   Per fer aquesta classe de traducció, els traductors han d'estar especialitzats en el sector i tenir un coneixement profund de la terminologia legal i de la legislació corresponent de cada país, però no serien traductors amb signatura legal. Per tant, els traductors jurídics han de tenir un alt nivell de coneixement i experiència en l'àmbit legal, però les seves traduccions no estan segellades ni disposen d'una certificació oficial per part del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Documents empresarials que exigeixen traducció jurídica

Hi ha certs documents que haurien de ser sempre traduïts per traductors especialitzats en traducció legal. Alguns exemples:

 • Contractes: com ara acords de distribució, contractes de compravenda, acords de confidencialitat o acords de llicència, entre d'altres, ja que sovint contenen termes legals específics i clàusules que requereixen una traducció precisa i jurídicament correcta.
 • Documents legals: com ara escriptures de constitució d'una empresa, estatuts socials, actes d'assemblea, poders notarials i altres documents legals que regulen l'operació i el funcionament de l'empresa, ja que poden necessitar una traducció jurídica especialitzada.
 • Informes financers i comptables: com ara estats financers, informes anuals, balanços de situació o comptes de resultats, entre d'altres, atès que poden contenir termes i conceptes legals específics que requereixen aquesta traducció.
 • Patents i marques registrades: en el cas d'empreses que treballen amb propietat intel·lectual, com ara patents, marques registrades, dissenys industrials i drets d'autor, és necessari traduir els documents tècnics i legals associats amb aquests drets.

En l'àmbit empresarial, és habitual que qualsevol document amb implicacions legals o regulatòries necessiti ser traduït de manera especialitzada per garantir-ne la precisió i validesa dels termes i les condicions en l'idioma de destí.

Com puc sol·licitar una traducció jurada?

És molt fàcil! Emplena el formulari que trobaràs a la part dreta d'aquesta pàgina. T'enviarem un pressupost de manera ràpida. Un cop acceptat, ens posarem mans a l'obra perquè tinguis la teva traducció jurada en la forma i el temps acordats. A ATLS tenim una profunda i àmplia experiència en traduccions oficials per a mitjanes i grans empreses.

Si necessites una traducció jurada, Contacta'ns!

Avatar photo

Escrit per ATLS

Empresa de traducció i màrqueting digital - ATLS.
Vegeu-ne el perfil a LinkedIn